پاکت A3 کارتی 4 رنگ

جهت ادامه خرید یک مورد را انتخاب نمائید

جنس : مقوا کارتی 160 گرم چسب از وسط

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

دانلود فایل قالب