negareshvizit@yahoo.com

لمینت براق سایزویزیت

جهت ادامه خرید یک مورد را انتخاب نمائید

روکش : لمینت براق

تیراژ : بسته ۱۰۰۰ عددی

تحویل : ۱۲ روزه

سایز استاندارد : ۴.۸ * ۸.۵ سانتی متر