لمینت استخوانی مخملی

جهت ادامه خرید یک مورد را انتخاب نمائید

روکش :سلفون مخملی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 18 روزه

سایز استاندارد : 9 * 6