سلفون مات مخملی دورگرد دورو

جهت ادامه خرید یک مورد را انتخاب نمائید

روکش : مات مخملی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل :15 روز

سایز استاندارد : 6 * 9 سانتی متر