سلفون مات مخملی یکرو

جهت ادامه خرید یک مورد را انتخاب نمائید

روکش : مات مخملی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل :15  روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر