سلفون براق یکرو 6ساعته

جهت ادامه خرید یک مورد را انتخاب نمائید

مهلت ارسال: قبل از ساعت 10صبح

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 6ساعته

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

دانلود فایل قالب