لمینت استخوانی موضعی سایز ویزیت

جهت ادامه خرید یک مورد را انتخاب نمائید

روکش :سلفون مات

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 15 روزه

سایز استاندارد : 8.4 * 8.2