لمینت براق طرح موج دورگرد دورو

جهت ادامه خرید یک مورد را انتخاب نمائید

روکش :لمینت براق150میکرون

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 15 روزه

سایز استاندارد : 9 * 6 سانتی متر

دانلود فایل قالب