negareshvizit@yahoo.com

لمینت براق طرح موج دورگرد دورو

جهت ادامه خرید یک مورد را انتخاب نمائید

روکش :لمینت براق۱۵۰میکرون

تیراژ : بسته ۱۰۰۰ عددی

تحویل : ۱۵ روزه

سایز استاندارد : ۹ * ۶ سانتی متر

دانلود فایل قالب