پاکت ملخی 4رنگ تحریر100گرم 340,000 تومان

پاکت ملخی 4رنگ تحریر100گرم

جنس : تحریر 100گرم

چاپ 4رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 15 روزه

 

پاکت ملخی 4رنگ گلاسه120گرم 498,000 تومان

پاکت ملخی 4رنگ گلاسه120گرم

جنس : گلاسه120گرم

چاپ 4رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 10 روزه

پاکت ملخی 4رنگ تحریر80گرم بدون قالب 273,000 تومان

پاکت ملخی 4رنگ تحریر80گرم بدون قالب

جنس : تحریر 80گرم

چاپ 4رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 10 روزه