فولدر 50*35 گلاسه یکرو 511,000 تومان

فولدر 50*35 گلاسه یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل 2 روزه با قالب نگارش

 فولدر 50*35 گلاسه دورو 712,000 تومان

فولدر 50*35 گلاسه دورو

جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل 2 روزه با قالب نگارش

 فولدر 60*45 گلاسه یکرو 807,000 تومان

فولدر 60*45 گلاسه یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 60*45 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل 2 روزه با قالب نگارش

فولدر 60*45 گلاسه دورو 1,207,000 تومان

فولدر 60*45 گلاسه دورو

جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 60*45 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل 2 روزه با قالب نگارش