سلفون براق دورو 72,000 تومان

سلفون براق دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

سلفون مات دورو 72,000 تومان

سلفون مات دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

سلفون براق دورگرد دورو 103,600 تومان

سلفون براق دورگرد دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 6 * 9 سانتی متر

سلفون مات دورگرد دورو 103,600 تومان

سلفون مات دورگرد دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 6 * 9 سانتی متر

بدون روکش دورو 50,200 تومان

بدون روکش دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

سلفون مات مخملی دورو 142,800 تومان

سلفون مات مخملی دورو

روکش : مات مخملی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل :15  روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

سلفون مات مخملی دورگرد دورو 214,800 تومان

سلفون مات مخملی دورگرد دورو

روکش : مات مخملی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل :15 روز

سایز استاندارد : 6 * 9 سانتی متر

سلفون مات موضعی دورگرد 135,200 تومان

سلفون مات موضعی دورگرد

روکش :سلفون مات

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 15 روزه

سایز استاندارد : 9 * 6 

سلفون مات مخملی موضعی 0 تومان

سلفون مات مخملی موضعی

روکش :سلفون مات

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 18 روزه

سایز استاندارد : 9 * 6 

سلفون مات مخملی دورگرد یکرو طلاکوب 356,500 تومان

سلفون مات مخملی دورگرد یکرو طلاکوب

روکش :سلفون مات

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 22 روزه

سایز استاندارد : 9 * 6 

کتان دورو 134,100 تومان

کتان دورو

جنس :کتان

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 20 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر